TEKNOFLOOR STRIPE barva za označevanje črt za športna igrišča

48,60€54,10€

Vodna akrilna barva za označevanje črt v notranjih športnih igriščih.

TEKNOFLOOR STRIPE je primeren za barvanje linijskih oznak na zaprtih športnih igriščih. Barva se nanese na temeljni lak ali med zaključnimi premazi. Primerni premazi so laki za parket KALLE PRO in OPAL.

Počisti
  • Če ste izbrali toniran artikel, barvno nianso izberite tukaj.

    Reset options

Barva za označevanje črt za športna igrišča

TEKNOFLOOR STRIPE je primeren za barvanje linijskih oznak na zaprtih športnih igriščih. Barva se nanese na temeljni lak ali med zaključnimi premazi. Primerni premazi so laki za parket KALLE PRO in OPAL.

Produkt je klasificiran v razred M1 (najnižje emisije gradbenih proizvodov).

Teža Ni na voljo
Barva

bela, toniran

Količina

2,7L

Priprava površine

Lesena površina, ki jo je treba obdelati, se očisti umazanije in prahu.

Nanos

Pred uporabo barvo temeljito premešajte. Barvo lahko po potrebi razredčite z vodo, vendar lahko redčenje poslabša pokritost barve. Nanesite z valjčkom, čopičem, gobo ali brizganjem. Barvo lahko po potrebi nanesete dvakrat. Črte lahko nanesemo na temeljni lak ali med zaključnimi premazi. Če se črte nanesejo med premazi, je potrebno prvi premaz obrusiti z granulacijo P120-150 in pred barvanjem črt očistiti z vakuumskim sesalcem.

Če so črte označene z lepilnim trakom, izbrani trak ne sme puščati ostankov lepila. Priporočljivo je, da takoj po nanosu odstranite lepilni trak.

Pogoji nanašanja

Obdelovalna površina mora biti suha. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza med +18- +25°C in relativna zračna vlaga med 35-65%.

Teoretična poraba

En premaz
10-12m²/l / za približno200m/50mm širine črte

Shranjevanje

V neodprti embalaži, nad +1°C, 2 leti. NE SME ZMRZNITI.

Tehnične informacije

Suha snov: ~ 38% volumsko
Hlapne organske spojine (HOS): EU HOS mejna vrednost (kat A/i): 140 g/L. HOS produkta max 140 g/L.
Gostota: ~ 1.3g/ml
Čas sušenja, +23°C/50% RV
– prašno suh: Po 1uri
– za ponovni premaz ali končni lak: Po 2urah
Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih.
Redčenje, čiščenje: Voda. Operite orodje takoj po uporabi z RENSA BRUSH in toplo vodo.
Končni izgled: Polmat

Varnostne oznake

Glejte varnostni list.

POZOR
H319 – Povzroča hudo draženje oči.
H315 – Povzroča draženje kože.
H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H411 – Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.

Nevarnost povzročitve preobčutljivosti kože. Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

Tehnični in varnostni listi

Tehnični listi:

https://www.teknos.com/document/tds/sl_1431-00_2.pdf

Varnostni listi:

https://www.teknos.com/document/sds/TEKNOFLOOR%20STRIPE_2020-08-19_SI_sl.pdf

Scroll to Top