TEKNOSOLV 9500 razredčilo za brizganje

11,30

TEKNOSOLV 9500 je mešanica topil, ki se uporablja za zmanjšanje tiksotropne konsistence barv serije FUTURA.

Z uporabo TEKNOSOLV 9500 so barve primerne za nanašanje z brizganjem.

Razredčilo za brizganje

Razredčilo za brizganje TEKNOSOLV 9500 je mešanica topil, ki se uporablja za zmanjšanje tiksotropne konsistence barv serije FUTURA.

Z uporabo TEKNOSOLV 9500 so barve primerne za nanašanje z brizganjem.

Teža 1,2 kg
Količina

1L

Navodila za uporabo

Barvam serije FUTURA lahko dodate 10–15 vol.%. redčila, da bodo primerne za nanos z brizganjem. Barva se razredči le toliko, da naneseni film ostane brez napak in je v okviru priporočene debeline filma. Poraba je vezana glede na uporabo željenega produkta.

Varnostne oznake

Glejte varnostni list.

NEVARNO
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko nevarno.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Tehnični in varnostni listi

Tehnični listi

https://www.teknos.com/document/tds/sl_4715_3.pdf

Varnostni listi

https://www.teknos.com/document/sds/TEKNOSOLV%209500_2020-12-10_SI_sl.pdf

Scroll to Top