TEKNOSOLV 1639 razredčilo za Ferrex

13,60132,00

Učinkovito razredčilo za barve, ki se jih lahko redči z ksilenom, kot so na primer FERREX barve.

Šifra: Ni na voljo Kategorija: Oznake: , ,

Razredčilo za Ferrex

Razredčilo za Ferrex je učinkovito razredčilo za barve, ki se jih lahko redči z ksilenom, kot so na primer FERREX barve.

Teža Ni na voljo
Količina

1L, 10L, 20L

Navodila za uporabo

Barvo se redči, ko:
– se je barva zgostila zaradi pogojev skladiščenja ali časa skladiščenja
– se barva nanaša z brizganjem

TEKNOSOLV 1639 je učinkovit tudi pri čiščenju orodja.

Opozorilo: Barve razredčene s TEKNOSOLV 1639 ne smete nanašati na površine, pobarvane z barvami, ki se lahko redčijo z belim špiritom ali terpentinom.

Varnostne oznake

Glejte varnostni list.

NEVARNO
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H312+H332 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H315 Povzroča draženje kože.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko nevarno.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
P103 – Pred uporabo preberite etiketo.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

Tehnični in varnostni listi

Tehnični listi:

https://www.teknos.com/document/tds/sl_47163_3.pdf

Varnostni listi:

https://www.teknos.com/document/sds/TEKNOSOLV%201639_2019-12-03_SI_sl.pdf

 

 

Scroll to Top