SILOKSAN ANTI-CARB zaščitna barva za beton in mineralne površine

130,60€257,70€

SILOKSAN ANTI-CARB je mat akrilna barva na vodni osnovi za betonske površine. Beton ščiti pred karbonizacijo, ki jo povzroča ogljikov dioksid, in pred razpadom, ki ga povzroča vlaga.

Nove in že barvane fasade iz betona, ometa, opeke ali mineralnih plošč.

SILOKSAN ANTI-CARB je enostavno nanesti z valjčkom ali brizganjem. Njegova vezna kompozicija omogoča dobro obstojnost barve, kljub vplivu UV žarkov. Mat površina SILOKSAN ANTI-CARB je odporna na mehanske poškodbe, praske in druge obremenitve med gradnjo. SILOKSAN ANTI-CARB ne potrebuje temeljnega premaza. Za temelj se uporabi barvo razredčeno z vodo in v normalnih pogojih, jo lahko prebarvate že v istem dnevu.

Spletni vodnik premazov za zunanje površine, vam bo pomagal pri izbiri pravega premaza za vaš dom.

Počisti
  • Če ste izbrali toniran artikel, barvno nianso izberite tukaj.

  • Če ste izbrali toniran artikel, barvno nianso izberite tukaj.

    Reset options

Zaščitna barva za beton in mineralne površine

SILOKSAN ANTI-CARB je enostavno nanesti z valjčkom ali brizganjem. Njegova vezna kompozicija omogoča dobro obstojnost barve, kljub vplivu UV žarkov. Mat površina SILOKSAN ANTI-CARB je odporna na mehanske poškodbe, praske in druge obremenitve med gradnjo. SILOKSAN ANTI-CARB ne potrebuje temeljnega premaza. Za temelj se uporabi barvo razredčeno z vodo in v normalnih pogojih, jo lahko prebarvate že v istem dnevu.

Barva ima CE oznako za zaščito betonskih konstrukcij. Dodatni podatki na Strani 2 v tehničnih listih.

Teža Ni na voljo
Količina

9L, 18L

Barva

bela, toniran

Priprava površine

NOVE POVRŠINE: Nove betonske elemente lahko pobarvate s SILOKSAN ANTI-CARB, ko je po ulitju/izdelavi minil najmanj en mesec, površina je popolnoma vezana in ni več mokra ali matirana. Meritve vrednosti vlage v betonu morajo biti pod 97% kot relativna vlažnost (RH) ali 4% utežno. Priporočljivo je, da se nove mavčne površine premažejo šele 6-8 tednih.

NAPOTEK! Pri barvanju betonskih elementov poskrbite, da ste odstranili vse vidne robove in da je površina gladka. Pri ravnanju s površinami, ki vsebujejo azbest, je treba upoštevati državne/lokalne predpise.

ŽE BARVANE POVRŠINE: Odstranite odluščene in slabo pričvrščene dele barv s predhodno pobarvanih površin. Metoda, ki jo boste uporabili, izberite glede na trdnost podlage in vrsto barve, ki jo je treba odstraniti (npr. žičnata krtača, čiščenje z vročo vodo pod pritiskom ali čiščenje z peskom). Odstranite tudi slabo oprijemljive, krhke omete in betonske površine. Preverite stanje betonskih šivov in po potrebi popravite popravke. Če imajo betonske konstrukcije razpoke pri ojačitvenih palicah, je treba te razpoke odpreti. Potem se beton nahrapavi, če je potrebno. Očistite vso rjo z izpostavljenih jeklenih palic in jih zaščitite npr. z INERTA MASTIC. Za popravilo odprtih razpok in vdolbin uporabite primerno malto. Previdno dokončajte pripravljena področja in jih pustite, da se strdijo, predno jih pobarvate.

Nanos

Pred uporabo barvo dobro premešajte. Čisto in dobro pripravljeno mineralno površino pobarvajte s SILOKSAN ANTI-CARB. Za močno vpojne površine barvo razredčite z 5 – 10 % vode.

Končni nanos: barvajte z nerazredčenim SILOKSAN ANTI-CARB. Uporabite čopič, valjček ali airless brizganje. Primerna šoba za brizganje je 0.017- 0.021″.

Pogoji nanašanja

Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlažnost pod 80%.

Shranjevanje

Ne sme zmrzniti.

Poraba

4 – 6 m²/l

Tehnične informacije

Suha snov: ~ 38 % volumsko
Propustnost vode (EN 1062-3): w < 0.1 kg/m² ∙ h0,5
Propustnost CO2 (EN 1062-6): sD > 200m
Paropropustnost (EN ISO 7783): 0.14m ≤ sd < 1.4 m
Moč oprijema: > 3.0 N/mm
Vremenska odpornost: Zelo dobra, tudi v industrijskih in morskih pogojih.
Specifična teža: ~ 1.3 g/ml, ISO 2811
Hlapne organske spojine (HOS): EU HOS mejna vrednost (kat A/c): 40 g/L. HOS produkta max 40 g/L
Čas sušenja, +23°C:
– prašno suh: Po 30 min
– naslednji nanos: Po 2 urah
Redčenje: Voda
Čiščenje: Operite orodje takoj po uporabi z RENSA BRUSH in toplo vodo.
Končni izgled: Mat

Varnostne oznake

Glejte varnostni list.

POZOR
H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.

Nevarnost povzročitve preobčutljivosti kože. Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

Tehnični in varnostni listi

Tehnični listi:

https://www.teknos.com/document/tds/sl_0291-00_5.pdf

Varnostni listi:

https://www.teknos.com/document/sds/SILOKSAN%20ANTI-CARB_2020-12-09_SI_sl.pdf

Morda vam bo prav tako všeč…

Scroll to Top